Door gebruik te maken van www.guldager.com gaat u ermee akkoord dat Guldager N.V. uw persoonsgegevens en cookies verwerkt in overeenstemming met het onderstaande gegevens- en cookiebeleid. Cookies worden gebruikt om de website www.guldager.com goed te laten werken. Wij gebruiken onder andere cookies om onze website te verbeteren.

Klik hier om naar het cookiebeleid te gaan

 

Het privacy- en persoonsgegevensbeleid samengevat

Ons privacy- en persoonsgegevensbeleid is samengevat om u als klant beter te kunnen informeren over welke persoonsgegevens Guldager N.V. verwerkt en hoe wij deze verwerken – onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die u als persoon kunnen identificeren. Lees ons privacybeleid tot het einde om een duidelijk inzicht te krijgen in welke gegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen en hoe we uw informatie beschermen.

Guldager N.V. respecteert alle verzoeken om vertrouwelijkheid van online verstrekte persoonsgegevens en is zich ervan bewust dat een passende bescherming en een goede verwerking van alle persoonlijke informatie die we ontvangen, noodzakelijk is.

Indien u het onderstaande beleid inzake persoonsgegevens niet aanvaardt, behoudt Guldager N.V. zich het recht voor om bestellingen en andere vragen te weigeren, omdat een gebrek aan acceptatie ertoe kan leiden dat Guldager N.V. de relatie niet kan onderhouden zoals door de toepasselijke wetgeving is vereist.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die kunnen worden gebruikt om personen te identificeren, inclusief maar niet beperkt tot voor-, midden- en achternaam, leeftijd, geslacht, positie, thuisadres of ander fysiek adres, e-mailadres of andere contactgegevens, ongeacht of deze verwijzen naar de privéwoning of werkplek.

Persoonsgegevens zijn ook gegevens over gedrag, aankoopgeschiedenis, financiële informatie, enz., die allemaal worden gebruikt voor het onderhouden van de klant- en leveranciersrelatie tussen klanten en Guldager N.V.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

U heeft toegang tot www.guldager.com zonder ons uw persoonsgegevens mee te delen. Bij het openen van de website wordt een ID aan uw sessie toegekend. Dit kan u als persoon niet identificeren.

Guldager heeft een aantal persoonsgegevens nodig om met u en uw bedrijf te kunnen handelen, klantenservice te kunnen bieden alsook producten en diensten op de markt te kunnen brengen. Bepaalde informatie wordt ook verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de Wet op het witwassen van geld en de Boekhoudwet.

De volgende informatie kan worden verzameld en verwerkt wanneer u winkelt bij Guldager N.V.:

E-mailadres, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, technische details (inclusief IP-adressen), gedrag (inclusief: bezochte URL, trigger-events, acties zoals klikken, open-ratio, inloggen, tijd op elke pagina, enz.), geografische gegevens en gegevens die nodig kunnen zijn voor de voltooiing van een transactie.

 

Guldager verzamelt en verwerkt informatie over u wanneer u:

 • Aankopen doet
 • Vragen of klachten verstuurt en/of Guldager op andere wijze contacteert
 • Zich aanmeldt en/of reageert op online marketingmateriaal (inclusief, maar niet beperkt tot nieuwsbrieven, sms’jes en meldingen, advertenties op websites van derden of dergelijke)
 • Op andere wijze persoonsgegevens aan Guldager N.V. verstrekt

Guldager N.V. verzamelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om een dienst of product te leveren, diensten en producten op de markt te brengen of vragen te behandelen.

Guldager N.V. verzamelt en/of koopt geen persoonlijk identificeerbare informatie van derden.

Houd er rekening mee dat voor de facturering factuur- en bankgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet op het witwassen van geld en de Boekhoudwet.

 

Wat doen we met uw gegevens?

We kunnen de verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Om onze mailings en website voor u te personaliseren door middel van gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van aankoopgeschiedenis
 • Om www.guldager.com en marketing van Guldager N.V. te verbeteren
 • Om u beter van dienst te kunnen zijn als u contact opneemt met de klantenservice
 • Om wedstrijden, klantonderzoeken, enz. te beheren.
 • Om uw bestellingen zo snel mogelijk af te handelen
 • Om product- en trustpilot-beoordelingen te verkrijgen
 • Voor de follow-up van vragen
 • Voor algemene marketing

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Onze website wordt continu gescand op beveiligingsfouten en zwakke punten, zodat we mogelijke datalekken snel kunnen uitsluiten en op die manier onze website zo veilig mogelijk kunnen maken. We scannen ook regelmatig om malware te detecteren.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal werknemers met toegangsrechten tot dit soort informatie. Zij zijn ook onderworpen aan ons interne privacybeleid, dat uw rechten garandeert en ervoor zorgt dat de toepasselijke wetgeving op dit gebied wordt nageleefd.

 

Aan wie geven we persoonsgegevens door?

Persoonsgegevens die op www.guldager.com of via telefonisch contact worden verstrekt, geven wij alleen door aan:

 • Interne afdelingen
 • Betrouwbare derden die nodig zijn voor de uitvoering van leverings-, betalings- en serviceovereenkomsten, met inbegrip van incasso- en gerechtelijke instanties
 • Zakenpartners die instaan voor het onderhoud van uw account en/of voor marketing.

Om de best mogelijke ervaring op de websites van Guldager te kunnen bieden, houden we statistieken bij over hoe bezoekers de pagina’s gebruiken. De statistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt, bijvoorbeeld om te zien op welke pagina’s en op welke inhoud gebruikers reageren.

Guldager maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en geeft daarbij IP-adressen door aan Google Analytics. De privacyvoorwaarden van Google Analytics worden geaccepteerd bij een bezoek aan www.guldager.be en zijn hier te vinden: www.google.com/privacy

Tussen Guldager N.V. en alle zakenpartners en leveranciers bestaat een overeenkomst over de gegevensverwerking, die te allen tijde de belangen van gebruikers en klanten moet beschermen. Deze overeenkomst kan op verzoek te allen tijde worden voorgelegd.

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op servers in Scandinavië. Sommige persoonsgegevens worden beheerd door een derde partij (gegevensverwerker) die namens Guldager persoonsgegevens bewaart en verwerkt in overeenstemming met dit gegevensbeleid en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrieven, kunt u de instructies onderaan elke e-mail volgen. Als u daarbij echter problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de onderstaande contactgegevens.

Bij uitschrijving voor mailings van Guldager N.V. voor marketingdoeleinden worden alle eerdere toestemmingen verwijderd. Deze kunnen niet opnieuw worden geactiveerd en als u ooit inzage wilt in eerdere gepersonaliseerde mailings, aanbiedingen of dergelijke, wijzen we erop dat wij deze niet meer kunnen reproduceren.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

In een actieve klantenrelatie worden uw gegevens zo lang bewaard als nodig is om u van dienst te kunnen zijn. Als de klantenrelatie wordt stopgezet, bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar, afhankelijk van de aard van de gegevens. E-mails die worden gebruikt voor marketing, worden automatisch verwijderd of bewaard op basis van uw gedrag – als u onze marketing-e-mails niet opent, worden uw gegevens na zes maanden automatisch verwijderd.

U kan te allen tijde vragen om inzage in of verwijdering van uw gegevens. Overeenkomstig andere wetgeving (de Boekhoudwet en de Wet inzake witwassen) bewaren wij alle transactiegegevens, inclusief contact- en bedrijfsinformatie, gedurende vijf jaar.

 

Datalekken

We nemen beveiligingslekken en datalekken zeer serieus. In geval van een vermoeden van datalekken bij de interne servers van Guldager N.V. of bij externe partners worden een aantal initiatieven opgestart om onze klanten en gebruikers zo goed mogelijk te beveiligen.

Dit houdt onder meer in dat we de omvang van de potentiële schade in kaart brengen, mogelijk getroffen klanten en gebruikers alsook het Deense Agentschap voor gegevensbescherming op de hoogte brengen en actie nemen om de omvang van de schade te beperken.

Als we vermoeden dat er gegevens van Guldager N.V. of haar externe partners gelekt werden, worden alle betrokkenen, inclusief de gebruiker, binnen 72 uur op de hoogte gebracht. Als u vermoedt dat uw gegevens bij Guldager N.V. zijn gelekt, neem dan te allen tijde contact met ons op.

 

Toegang tot uw gegevens

U kunt uw accountgegevens en interessegebieden op elk gewenst moment wijzigen, inclusief of u wilt dat wij contact met u opnemen wanneer er aanbiedingen voor goederen of diensten zijn, of als u zich wilt afmelden voor nieuwsbrieven.

U kunt opvragen welke informatie we over u hebben geregistreerd. Als u een kopie van deze informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via: infobe@guldager.com

Als u wilt dat alle gegevens worden verwijderd, neem dan contact met ons op via: infobe@guldager.com

Opmerking! Als al uw gegevens zijn verwijderd, kunnen ze niet opnieuw worden opgehaald. Gegevens die wettelijk verplicht zijn, kunnen nooit worden verwijderd, ook niet op verzoek.

 

Herziening

We evalueren voortdurend onze gegevensverwerkingsprocessen. Dit beleid wordt eenmaal per jaar bijgewerkt. Ledereen die met dit beleid te maken heeft, ontvangt jaarlijks een e-mailmelding wanneer het wordt bijgewerkt.

 

Contact opnemen, wijzigen en bijwerken van het beleid inzake persoonsgegevens

Guldager N.V. verbindt zich ertoe om continu te voldoen aan de wettelijke vereisten voor privacy.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gegevensbeleid of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via infobe@guldager.com.

Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrieven, kunt u de instructies onderaan elke e-mail volgen. Als u daarbij echter problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de onderstaande contactgegevens.

Bij uitschrijving voor mailings van Guldager N.V. voor marketingdoeleinden worden alle eerdere toestemmingen verwijderd. Deze kunnen niet opnieuw worden geactiveerd en als u ooit inzage wilt in eerdere gepersonaliseerde mailings, aanbiedingen of dergelijke, wijzen we erop dat wij deze niet meer kunnen reproduceren.