Duurzaamheid

Al een eeuw lang biedt Guldager nv oplossingen en producten aan voor waterbehandeling en vormt een duurzaam werkingsmodel de hoeksteen van onze bedrijfsstrategie.

In de loop van 2020 breidden we onze waardepropositie uit met vier nieuwe bedrijfseenheden binnen de domeinen industriële waterbehandeling, corrosiebescherming, elektro-osmose en additieven. Zo slaagden we erin een duurzame full service provider te worden binnen een grotere afzetmarkt.

Onze duurzaamheidsstrategie helpt niet alleen bij het realiseren van ons bedrijfsmodel maar draagt ook bij tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Zo steunen wij de principes van de UN Global Compact.

In 2020 ondertekende Guldager de UN Global Compact, wat betekent dat we onze aanpak afstemmen op de principes die dit duurzaamheidsinitiatief beoogt op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie.

Eén keer per jaar moet Guldager een voortgangsrapport indienen bij de UN Global Compact. We blijven de principes van de UN Global Compact actief steunen en zullen ieder jaar verslag blijven uitbrengen over onze activiteiten.

 

Claus Christian Torbøl
CEO